Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

15:59
5068 a03c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
15:57
15:57
Reposted fromsilence89 silence89 viamaruuda maruuda
15:55

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viaalexandrious alexandrious
15:55
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viaalexandrious alexandrious
15:54
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
15:53

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viaalexandrious alexandrious

February 19 2019

20:03

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
19:51
0384 3993 500
january
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viamichalkoziol michalkoziol
19:48
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viamalinowowa malinowowa
19:47
8807 8934 500
Reposted fromqb qb viamichalkoziol michalkoziol
19:47
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
19:47
19:42
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viamichalkoziol michalkoziol
19:41
0207 7c5b 500
Reposted fromsavatage savatage viajerzjezy jerzjezy
19:41
Reposted fromDennkost Dennkost viamichalkoziol michalkoziol
19:41
19:41
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini
19:40
Reposted fromjasminum jasminum vialadymartini ladymartini
16:11
0808 273d 500
Reposted bylaparisienneGagglepiehusjustonebulletSkydelanholymolydefinicjamilosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl