Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

18:22
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands
18:22

February 18 2018

12:26
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainyou inyou
12:25
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaiblameyou iblameyou
12:25
Reposted fromFlau Flau viakarolsss karolsss
12:20
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viawhatever18 whatever18

February 14 2018

11:25
3869 6c89
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapkz451 pkz451
11:25
Reposted frommayamar mayamar viamiimi miimi
11:23
4955 1b12 500
Reposted frompiehus piehus viagonnabebetter gonnabebetter
11:23
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viamiimi miimi
11:23
11:22
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viamiimi miimi
11:22
11:18
6077 5578 500
Reposted fromowca owca viawhatever18 whatever18
11:18
11:14
0049 33de 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaLilaLola LilaLola
11:14
11:13
3473 a09a
Reposted frombladeush bladeush viamaciekp maciekp
11:12
Reposted fromZircon Zircon viamaciekp maciekp
11:08
4948 4fcf
Reposted frompiehus piehus viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl