Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

08:07
5645 860b 500
08:07
5617 5546 500
Reposted fromjottos jottos vianotyourstrawberry notyourstrawberry
08:07
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viaciarka ciarka

August 24 2019

20:37
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
20:36
20:34
5724 a00c 500
Reposted from92feliks 92feliks viakreska-groteska kreska-groteska
20:33
4823 d837
how to boss
20:31
6242 c34d
Reposted fromtutus tutus viakreska-groteska kreska-groteska
20:30
5595 d334
Reposted frombearded bearded viakreska-groteska kreska-groteska
20:30
Reposted frommangoe mangoe vialukan lukan
20:30
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort vianiskowo niskowo
20:27
7483 8d80 500
Reposted frompiehus piehus viadreamboat dreamboat
20:27
6345 ca2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viamysweetheartt mysweetheartt
20:25
20:25
6652 6cf5 500
Reposted fromikhakima ikhakima
20:19
5873 a426 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalexandrious alexandrious
15:23
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta. Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność.

Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaalexandrious alexandrious
15:22
6247 8069 500
Reposted fromslodziak slodziak viaciarka ciarka
15:06
6424 6e71 500
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka

August 18 2019

21:00
2376 146e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl