Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2018

13:55

Zmarły w ubiegłym roku prawnik Wiktor Osiatyński powiedział kiedyś coś takiego: „Rano spójrz w lustro, zrób przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie.”

Spójrz rano w lustro i zrozum.

Tak, to ty.

Tak, trudno, losowanie w puli genetycznej mogło być lepsze.

Tak, są ładniejsi.

Tak, są i brzydsi.

Zaakceptuj to. Odjeb się od siebie.

Chcesz zmiany?

Jesteś gruby?

Schudnij.

Jesteś brzydka?

Zrób sobie ryj.

Uważasz, że jesteś głupi?

Przeczytaj coś.

Ale nie bądź chamem.

Po prostu odpierdol się od siebie.

Przedziałek możesz zrobić, albo nie.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus
13:55
6460 5f81 500
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus
13:54
2922 c45e 500
Reposted frompiehus piehus viawhatever18 whatever18
13:54
0740 f90f
Reposted fromartlover artlover viainyou inyou

April 24 2018

22:05
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viakarolsss karolsss

April 22 2018

09:45
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viacatchmelater catchmelater
09:45
8523 86b5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viakarolsss karolsss

April 20 2018

15:14
0407 d1be 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viakarolsss karolsss

April 18 2018

18:42
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viaiblameyou iblameyou
18:41
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viacatchmelater catchmelater
18:40

April 03 2018

17:47
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viakarolsss karolsss

March 15 2018

10:16
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakarolsss karolsss
10:16
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainyou inyou
09:10
09:09
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viainyou inyou
08:49
Reposted frombluuu bluuu viainyou inyou
08:48
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaAmere Amere
08:40
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaAmere Amere

March 14 2018

10:56
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl