Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

09:43
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
09:42
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viainyou inyou
09:41
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viainyou inyou
09:41
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainyou inyou
09:41
1667 c8ab

I love everything about this film.

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viainyou inyou
09:39
Reposted fromjasminum jasminum viainyou inyou

November 19 2017

11:20
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasmaller smaller
10:46
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaOff Off
08:36
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaaura-lunaris aura-lunaris
08:35
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viaaura-lunaris aura-lunaris
08:35
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaKryptonite Kryptonite
08:35
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaSmerfMaruda SmerfMaruda

November 16 2017

17:47
7703 c714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalexandrious alexandrious
17:47
9018 9cb3 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viakarolsss karolsss
17:35
4619 81af
17:33
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakarolsss karolsss

November 15 2017

18:20
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viascorpix scorpix

November 14 2017

19:51
19:51
19:47
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viatoskafkee toskafkee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl