Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

10:58
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaegzystencja egzystencja

March 13 2017

10:07
10:03
Reposted from1985 1985 viakeeplooking keeplooking
10:03
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace vianefretete23 nefretete23

March 08 2017

15:06

preservable:

if you both agree to take a nap instead of going out, it’s a date

Reposted frommirosia mirosia viaiblameyou iblameyou
15:05
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski

March 03 2017

08:58
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viajdeg jdeg

March 02 2017

23:44
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viafuckall fuckall
09:21
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaasylopath asylopath
09:18
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viasomebunny somebunny
09:18
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaxannabelle xannabelle
09:16
09:14
be softer with you. 
you are a breathing thing. 
a memory to someone. 
a home to a life. —  Nayyirah Waheed
09:12
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaegzystencja egzystencja
09:10
8947 0b88
Reposted byaknatazs aknatazs

March 01 2017

11:53
3600 8aed
11:51
3075 e497
Reposted byfrequenzwasserTheEvexe
08:32
4244 2421
08:31
3756 9bab
08:30
3174 91fa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl