Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2019

20:23
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaciarka ciarka
20:23
20:22

November 01 2019

21:43
9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaparislife parislife
21:41
21:41
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
21:40
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viapiehus piehus
21:35
6357 9e46 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

October 27 2019

21:15
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawhatever18 whatever18
21:14
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou

October 26 2019

14:57
7212 642f 500
Reposted fromrisky risky vianotyourstrawberry notyourstrawberry
14:57
5541 a887
Reposted fromtwice twice vianotyourstrawberry notyourstrawberry

October 19 2019

19:56
4418 20e0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapure-bliss pure-bliss
19:56
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaNajada Najada
19:55
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
19:54

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
19:54
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viabigevilgrin00 bigevilgrin00
19:53
6163 c428 500
19:53
5047 a590 500
19:51
 I ogarnęła mnie wdzięczność za to, że przyjaźnię się z kimś, kto często rozumie mnie lepiej niż ja sama. 
— Gayle Forman
Reposted fromlovvie lovvie vianotyourstrawberry notyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl