Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

09:49
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viacatchmelater catchmelater
09:47
5223 af78
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
09:47
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaiblameyou iblameyou
09:46
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viaiblameyou iblameyou
09:42

eastafrician:

surround yourself with people that care about your mental health

April 03 2017

16:08
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
16:08
9928 084e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAmere Amere
16:07
8084 f7fa
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaAmere Amere
16:04
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaAmere Amere
16:03
2180 6213 500
Reposted frommeirelav meirelav viaiblameyou iblameyou

March 15 2017

10:58
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaegzystencja egzystencja

March 13 2017

10:07
10:03
Reposted from1985 1985 viakeeplooking keeplooking
10:03
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace vianefretete23 nefretete23

March 08 2017

15:06

preservable:

if you both agree to take a nap instead of going out, it’s a date

Reposted frommirosia mirosia viaiblameyou iblameyou
15:05
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski

March 03 2017

08:58
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viajdeg jdeg

March 02 2017

23:44
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viafuckall fuckall
09:21
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaasylopath asylopath
09:18
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl