Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

20:26
2119 ec75 500
Reposted bylottibluebellaisajoinsanedreamerSilentForestitemizehormezacoeurinamoglismywszystko
19:55
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viazzuuoo zzuuoo
19:47
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazzuuoo zzuuoo
19:47
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazzuuoo zzuuoo
19:46
5571 d96e 500
Różewicz Tadeusz. 
Reposted fromhrafn hrafn viaciarka ciarka
19:22
7457 3e00 500
Justyna Dąbrowska
"Nie ma się czego bać. Rozmowy z mistrzami.
Reposted fromhrafn hrafn viaciarka ciarka

May 28 2020

08:42
0746 b160 500
Reposted frompiehus piehus viazzuuoo zzuuoo
08:41
9867 4b6c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious

May 06 2020

21:53
0470 38ca
Reposted frommisza misza vialottibluebell lottibluebell

May 03 2020

16:28
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaciarka ciarka

May 02 2020

22:06

"Ten moment, kiedy człowiek jest otwarty na jakieś rzeczy wznioślejsze niż codzienność, to dla mnie dusza. A otwarcie się ma miejsce rzadko. Ileż człowiek przeprowadza rozmów, podczas których dusza jest nieobecna".

Wisława Szymborska

Reposted fromhrafn hrafn viairbjarbirb irbjarbirb
21:00
21:00
zapytała mnie pani wcześniej, czym jest "robienie" w miłości. moim zdaniem kochanie to jest dbanie. to jest pielęgnowanie. miłość to jest ogród. kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. a gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "dobrze ci z tą miłością?, odpowiedziałby: "tak, bardzo dobrze".
— agnieszka jucewicz, czując. rozmowy o emocjach
20:59
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol vialottibluebell lottibluebell
20:47
Just wanted to present two different sides of one human being. On the right hand side there is a side that you see everyday - nice, neat, friendly person, usually easy to approach. On the left hand side there is still the same person but that part is not visible. Well, at least not for everyone. It's my dark thoughts, my anxiety, my depression, my past, my worries, my overthinking and other stuff what kills me inside. You only see what I choose to show you. Everyone struggles. Keep that in your mind. We all have problems, we all have some kinda demons living inside us. Whatever is your demon, remember that you are stronger than you think.

April 25 2020

20:53
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
20:52
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną
— "Pretty man, czyli chłopak do wynajęcia" (2005)
Reposted fromxalchemic xalchemic vialottibluebell lottibluebell

April 22 2020

12:04
After a storm
I wanna let go
Of the things that I’ve done
Without any worry
I wanna come home
Into the light
Into the unknown
I want to be shameless
Like the sun
Moving into you
Enter light
— Sol Seppy
Reposted fromhrafn hrafn
12:02
12:02
8710 9db6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...